Home Tags Người nước ngoài mua nhà

Tag: Người nước ngoài mua nhà

Người nước ngoài mua nhà ở VN được sở hữu bao lâu

Người nước ngoài mua nhà ở VN được sở hữu bao lâu?

Về trường hợp người nước ngoài mua nhà ở VN, được quy định tại Điểm c, Khoản 2, Điều 161 Luật Nhà ở 2014....

QUAN TÂM NHẤT